İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Adres: M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR

Telefon::(232) 376 71 76
Faks::(232) 376 71 00

Harita

Kümelenme


Küme Faaliyetlerimiz

 
 
Yol Haritası kapsamında ortak sorunların giderilmesine yönelik ortaya konan fikirler, daha sonra küme faaliyetleri olarak hayata geçirilmiştir. 
 
Ortak Satın Alma
 
Akaryakıt ve kargo hizmetleri gibi genel kalemlerden başlayarak, rulman gibi daha özel kalemleri içeren ortak satınalma faaliyetlerinin öncelikli olarak hayata geçirilmesinin nedeni, kümede yer alan firmalara kümelenmenin kısa vadede getirebileceği faydalar konusunda fikir verebilmektir.
  
Eğitim
 
Beyaz yaka çalışanlarının gelişimine yönelik ortak eğitim faaliyetleri ve mavi yaka çalışanlarının gelişimine yönelik mesleki eğitim programları gerçekleştirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
Proje Masası ve Bilgilendirme Faaliyetleri
 
Proje Masası kapsamında İAOSB uzmanları haftada 1 gün isteyen firma temsilcilerine birebir TÜBİTAK, KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı gibi kurumların proje ve destek programlarına yönelik rehberlik hizmetleri sağlamaktadır. 
 
 
 
 
    
Küme Firmaları Arasındaki İletişimi Geliştirme Faaliyetleri
 
Küme firmaları arasındaki iletişim ve etkileşimi artırmak amaçlı kaynaşma ve bilgilendirme toplantılarında sunumlar yapılarak, proje kültürünün yaygınlaştırılması, Ar&Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi, üniversite ile işbirliği çalışmaları gibi ortak hareket edilmesinde fayda görülen alanlarla ilgili farkındalık yaratılmaktadır.
 

Bu kapsamda, düzenlenen sektörel çalıştaylar bu etkinliklerin başında gelmektedir. 2012 yılından bu yana, her yıl bir hedef sektör belirlenmekte ve  sanayi-eğitim-kamu-sivil toplum açısından derinlemesine analiz edilmektedir. Sektörel çalıştaylar kapsamında, Katılımcılarımız ortak sorunlarını beraber değerlendirmekte ve çözüm arayışına girmektedir.

Katılımcılarımızın Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerini öne çıkarmak ve farkındalık yaratmak amacıyla, üç yılda bir düzenlediğimiz “İAOSB Ar-Ge ve İnovasyon yarışması bir diğer önemli etkinliğimiz arasında yer almaktadır. Türkiye’deki OSB’ler arasında ilk defa gerçekleştirilen “İAOSB Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması” ilk olarak 2013 yılında organize edilmiştir.
  
Üniversite Sanayi İşbirliği

Kümelenme üniversite ve sanayi işbirliği için itici güç sağlayan bir araçtır.

Buradan yola çıkarak periyodik olarak  “İAOSB Sanayicileri & Üniversite Buluşması” konulu etkinlikler düzenlenmektedir. Sanayi ile üniversitenin bir araya getirilmesi amacıyla ilk defa bir Organize Sanayi Bölgesi’nde eşleştirme programı olarak düzenlenen etkinlik, 2011 yılından bu yana gerçekleştirilmektedir. Etkinlik kapsamında 2011-2016 yılları arasında 455 ikili görüşme gerçekleşmiş, 250 akademisyen, 200’ün üzerinde firma temsilcisi etkinliğe katılmıştır.

 
 
 
 
 
 
 

İAOSB Yerleşim PlanıİAOSB MedyaİAOSB Haber DergisiİAOSB Tanıtım FilmiİAOSB Dosya İndir