İAOSB'nin Efsane Başkanı Hilmi Uğurtaş'a Oybirliği (Egemenlik  -  24.03.2015)