İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Adres: M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR

Telefon::(232) 376 71 76
Faks::(232) 376 71 00

Harita

Sanayici Destek Ofisi

 
Üniversite Sanayi İş Birliği: Firmalarımızı Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına özendirerek rekabet güçlerini artırmalarına destek olmak Bölgemizin amaçları arasındadır. Üniversitenin yenilik yaratma ve sanayinin bu bilgiyi ticarileştirme potansiyelinin değerlendirilmesi, ancak tarafların ortak bir platformda buluşması ile gerçekleşebilmektedir. Buradan yola çıkarak “İAOSB Sanayicileri ve İzmir Üniversiteleri Buluşması (ÜSE)” konulu periyodik üniversite sanayi eşleştirme etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu etkinlik, sanayi ile üniversitenin bir araya getirilmesi amacıyla ilk defa bir eşleştirme programı olarak 2011 yılında düzenlenmiştir ve yılda bir defa olmak üzere her yıl tekrarlanmaktadır. Her geçen yıl artan katılımcı ve akademisyen sayısıyla büyüyerek devam etmekte olan bu etkinlik sayesinde sanayiciler, projelerine yönelik uzmanlık alanına sahip akademisyenlerle görüşme olanağına kavuşurken, akademisyenler de proje fikirlerini firmalarla paylaşabilmektedirler.  
 
Ayrıca Ege Üniversitesi ile 2010 ve 2018 yıllarında imzalanan protokol kapsamında iş birliği çalışmaları sürdürülmektedir. 
Mesleki Eğitim Merkezi: Bölgemiz yönetiminde faaliyet göstermekte iken, eğitim öğretim faaliyetleri, 5’i yönetici olmak üzere toplam 24 kadrolu öğretmen, 1 memur ve 2 yardımcı personel tarafından yürütülmektedir. İzmir’in 2. Merkezi olarak Bölgemiz sınırları içerisinde faaliyette bulunan Mesleki Eğitim Merkezi ile yapılacak ortak çalışmalarla eğitimlerin Bölgemiz ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçmesi sağlanmaktadır. Bölge Müdürlüğümüz ile Okulumuz ortak yürüttükleri çalışmalar kapsamında; Ağır ve Tehlikeli İşler’de çalışan personelin eğitimleri ve katılımcılarımızın taleplerine göre işletmelerde çalışanlara yönelik Geliştirme ve Uyum Kursları gerçekleştirilmektedir.
 
Eğitim: İAOSB, Bölgemiz sanayicilerinin ve çalışanlarının lisans üstü eğitimlerine katkıda bulunabilmek amacıyla 2011 yılından bu yana üniversitelerle iş birlikleri gerçekleştirmektedir. Bu iş birlikleri kapsamında, İAOSB mensupları, Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitesi’nin kendi yerleşkelerinde ve eğitim salonlarında gerçekleştirilecek programlarda, belirli indirim oranlarından yararlanabilmektedir. Ayrıca Katılımcılarımızın ve çalışanlarının; mesleki, teknik ya da kişisel gelişim alanlarındaki bilgi birikimlerinin ve farkındalıklarının artırılması amacıyla İAOSB Seminerleri, değişen mevzuatlar hakkında bilgilendirme toplantıları, konusunda uzman kişilerin bir araya getirildiği panel organizasyonları düzenlenmektedir.   
 
  
Proje Masası: Bölgemizde faaliyette bulunan firmaların rekabet gücünü arttırmak, proje geliştirme kapasitelerini desteklemek ve yurt dışına açılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetlerden birisi de Proje Masası’dır. Proje Masası kapsamında; Katılımcıların, Bakanlıklar, KOSGEB, TÜBİTAK, İZKA gibi kurumların desteklerinden daha etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda verilen hizmetler; proje fikrinin, faaliyetlerinin ve maliyetlerinin çeşitli kurumların destek programlarına uygunluğunun araştırılması, firmaların başvuru yöntemi ve yapılacak faaliyetler hakkında bilgilendirilmesi ve başvuru formlarının beraberce gözden geçirilerek hazırlanması konusunda rehberlik hizmeti verilmesi şeklinde sıralanabilir.
 
 
Kümelenme: Faaliyetlerine Temmuz 2009’da “İAOSB Makine, Metal ve Döküm Sektörleri Rekabet Gücünün Küme Yaklaşımı ile Artırılması Projesi” ile başlayan İAOSB Makine Metal Döküm Kümesi’nin genel hedefi İAOSB'de makine, metal ve döküm sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların rekabet güçlerinin artırılmasıdır. Küme faaliyetleri kapsamında; ortak satın alma, nitelikli iş gücüne yönelik mesleki eğitimler, Üniversite-Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yer almaktadır.


Sektörel Çalıştaylar: Amacı İAOSB Yönetim Kurulu’nun yeni proje hedeflerini belirlemesine temel oluşturmak amacıyla sektörlerde karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini tespit etmek olan çalıştaylar, İAOSB'de yoğunlaşan sektörlere yönelik olarak düzenlenmektedir. Sektör araştırması, saha çalışması ve etkileşimli çalıştaylar düzenlenmesi ile sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın ortak sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 
İAOSB Vizyon Günleri: Bölge katılımcılarımız ve çalışanlarımız; ekonomi, sanayi, kültür, sanat alanlarında düzenlenen toplantılar ile fikir lideri ve/veya alanında uzman kişiler ile bir araya getirilmektedir. Vizyon Günleri’nde bugüne kadar Sanatçı Müjdat Gezen, Gazeteci Yazar Uğur Civelek, Prof. Dr. Üstün Dökmen, Faruk Eczacıbaşı, Ekonomist Atilla Yeşilada gibi isimler konuk edilmiştir.    
 

İletişim için:

Emrah DEMİRAĞ  - Proje ve İş Geliştirme Birimi - 276

 

İAOSB Yerleşim PlanıİAOSB MedyaİAOSB Haber DergisiİAOSB Tanıtım FilmiİAOSB Dosya İndir