İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Adres: M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR

Telefon::(232) 376 71 76
Faks::(232) 376 71 00

Harita

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Faaliyet amacımız olan hizmet sürecinde; kalitenin sürekliliği, çevrenin korunması ve enerjinin verimli kullanılması bilinci ile hizmetlerimizde performansımızı sürekli iyileştirmeyi, sürdürülebilir kılmayı hedeflemekteyiz.
 
Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla;
 
·         Verilen hizmetlerin kapsam ve kalitesiyle, katılımcılarımıza İAOSB’de bulunmanın ayrıcalığını yaşatmayı,
·         Diğer organize sanayi bölgelerine örnek olacak düzeye ulaşmayı,
·         Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla Entegre Yönetim Sistemi gerekleri kapsamında uygun hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi ve gereken kaynağı sağlamayı,
·         Uymakla ve takip etmekle yükümlü olduğumuz tüm uygunluk yükümlülüklerimizin gereklerini yerine getirmeyi,
·         Tüm paydaşlarımızla ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı sistemimiz içinde temel değer olarak görmeyi,
·         Kendine özgü kurum kültürü ve hoşgörülü hizmet anlayışıyla katılımcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı,
·         Hizmet taleplerini hızlı, eksiksiz ve zamanında karşılamayı,
·         Faaliyetlerimizi planlarken çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması temel prensibiyle hareket etmeyi,
·         Doğal kaynakların ve özellikle enerjinin etkin ve verimli kullanımıyla, çevresel sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmeyi, bu konuda katılımcılarımızın da katılımını desteklemeyi, 
·         En az atık oluşturacak ve enerji verimliliği yüksek ürün ve teknolojileri tercih etmeyi,
·         Sürekli gelişmeye yönelik iyileştirmeler yapmayı, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmeyi,
·         Tüm süreçlerde risk analizleri yapmayı ve enerji performans değerlerini yükseltmeyi,
·         Çalışan bilincinin arttırılması konusunda eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
·         Yönetim sistemleri performansımızı sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm birimlere duyurmayı, gözden geçirmeyi ve güncelliğini sağlamayı,
·         Paydaşlarımızla iş birliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeyi,
 
İAOSB yönetimi olarak taahhüt ederiz.

İAOSB Yerleşim PlanıİAOSB MedyaİAOSB Haber DergisiİAOSB Tanıtım FilmiİAOSB Dosya İndir