İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Adres: M. Kemal Atatürk Bulvarı No : 42 35620 Çiğli / İZMİR

Telefon::(232) 376 71 76
Faks::(232) 376 71 00

Harita

Reaktif Enerji Kullanımı Hk.

SAYIN KATILIMCIMIZ
 
          Yönetim kurulumuzun 30.04.2024 tarih ve 54/10 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde, siz değerli katılımcılarımıza Reaktif Enerji Bedeli iadelerinin 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 08.01.2004 tarih ve 284/2 sayılı kurul kararı Reaktif Enerji Tarifesi (madde 5) D- bendine göre yapılmaktadır.
 
Bu duruma göre;      
31/12/2015 Tarih ve 29579 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİLER VE GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİNİN TARİFE UYGULAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR “ ın İkinci Bölüm – Reaktif Enerji Tarifesi Madde 14 te belirtildiği üzere : “ Kurulu gücü 50 kVA’nın altında olan müşteriler, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde; kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür. “ hükmü yer almakta ve ifade edilmektedir.
 
Reaktif enerjilerin (çekilen ve sisteme verilen) yönetmelik limitlerinin içinde kalması için kompanzasyon sisteminizin iyi bir şekilde işletilmesi ve kontrollerinin devamlı ve düzenli yapılması gerekmektedir. 
 
Kontrollerin daha sağlıklı yapılması için faturaya esas elektrik sayaçları Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) üzerinden görülebilmektedir. Sayaç kullanıcı adı ve şifreleri için “Elektrik İşletme Müdürlüğümüz” ile görüşerek talepte bulunabilirsiniz.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
Saygılarımla,
 
Cenk KARACE
Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
 
İlgili Kişi: 0232 376 71 76 (Dâhili: 238 – 230)
 
 
 
 

Diğerleri

İAOSB Yerleşim PlanıİAOSB MedyaİAOSB Haber DergisiİAOSB Tanıtım FilmiİAOSB Dosya İndir